Zhodnocení stávajícího stavu - návrh řešení

Rádi vás nezávazně osobně navštívíme. Na místě zjistíme v jakém stavu je Váš dům a jaké varianty revitalizace lze nabídnout. Navržené opravy by v každém případě měli zajistit sanaci původních konstrukcí, které zajistí, že Vaše nemovitost nebude dále degradovat.
Spolupráce s naší firmou nepřináší jen zakonzervování současného stavu či drobné omlazení. Naším cílem je zajistit další přidané hodnoty, díky kterým se Vám bude lépe bydlet. Jde nám hlavně o zvětšení Vašeho životního prostoru a jeho významně vyšší využitelnost. Následně předané nabídky jsou již tzv. “šité na míru” a Vy na jejich základě můžete plánovat Vaše další kroky.

Vizualizace navrhovaného řešení:

Námi navrhované varianty oprav balkonů a lodžií jsou nestandardní. Abychom zajistili, že každý obyvatel přesně porozumí tomu, co na Vašem domě plánujeme, nabízíme Vám vykreslení Vašeho domu ve 3D. Vytvoříme prostorovou vizualizace, na které po jednotlivých krocích znázorníme, jaké práce budou probíhat a co bude jejich výsledkem. Tím umožníme každému obyvateli se s navrhovaným řešením ztotožnit.

Prezentace:

Naší práci se věnujeme mnoho let a opravili jsme tisíce lodžií. Proto si dovolujeme tvrdit, že jsme odborníky v tomto specifickém oboru. Rádi budeme náš společný záměr prezentovat na Vaší domovní schůzi. Máme připraveny kvalitní podklady a známe řešení mnoha složitých situací. Ze zkušenosti Víme, že naše účast významně zvýší šance na uskutečnění zvoleného záměru.

Projektová dokumentace:

Máme vlastní projekční oddělení a námi navrhovaná řešení jsou mnohokrát ověřena a nakreslena. Rádi dodáme celou stavbu tzv. na klíč, včetně nezbytně nutné komunikace s dotyčnými orgány a následným zajištěním stavebního povolení.Případně můžeme předat Vašemu projektantovi potřebné detaily, tak aby je do již připravované dokumentace zahrnul.

Financování:

Správně nastavené financování je bod velmi důležitý, který nelze přeskočit, proto se mu věnujeme na samostatné stránce. Důležité je vědět, že bytové dům má možnosti, které jsou pro jiné subjekty nedostupné – my Vás s nimi můžeme seznámit.