Breitcetlova 883, Praha

prodloužení podlah o 600 mm, výměna zábradlí a bezrámové zasklení

Bryksova 951-955

prodloužení podlah o 600 mm, výměna zábradlí a bezrámové zasklení

Čápkova 12, Brno

Přístavba ocelových lodžií